Mål: P 1879-18

Avgörande

Att förse ett hus som saknat taksprång med ett taksprång på drygt 40 cm har ansetts vara en åtgärd som avsevärt påverkat byggnadens yttre utseende och därmed krävt bygglov. Byggnadsnämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.