Mål: M 7934-17

Avgörande

Tillräcklig utredning har förelegat för att bedöma lokaliseringen av en ledning. Förutsättningar att meddela nätkoncession har därför funnits.