Mål: P 8142-17

Avgörande

En komplementbyggnad har inte ansetts uppfylla förutsättningarna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd i fråga om storlek, höjd och avstånd till grannfastigheter. Även fråga om beräkning av taknockshöjd och innebörden av ett grannemedgivande.