Mål: P 3927-17

MÖD 2018:8

Vägledande avgörande

I mål om byggsanktionsavgift har Mark- och miljööverdomstolen funnit att inredande av toaletter och kontor i en industrihall med sju oinredda lokaler har varit anmälningspliktigt. Därför har byggsanktionsavgift påförts för den sanktionsarea som har berörts av ändringen.

MÖD 2018:8