Mål: P 9979-17

Avgörande

Negativt förhandsbesked för två enbostadshus har fastställts då kommunens översiktsplan anger att ingen tillkommande bebyggelse, utöver den utbyggnad som är möjlig inom ramen för befintliga detaljplaner, ska ske i det aktuella området.