Mål: P 12123-17

Avgörande

Ansökan om marklov enligt 9 kap. 14 § PBL. För att bedöma det sökta marklovets förenlighet med PBL krävs ytterligare uppgifter. Dessa inhämtas lämpligen av nämnden varför målet återförvisats dit.