Mål: M 7746-17

MÖD 2018:20

Vägledande avgörande

Utdömande av vite. Ett bolag förelades att begränsa antalet besökare i en motionslokal. Föreläggandet förenades med ett löpande vite på 5000 kr per tillfälle och person utöver det tillåtna antalet som vistades i lokalen. MÖD har bedömt att en ansökan om utdömande av vitet avser flera överträdelser och att det, enligt 9 § 2 st. lagen om viten, inte är möjligt att döma ut vite för mer än en av dessa. Vitesbeloppet, 45000 kr, har beräknats med utgångspunkt i den allvarligaste överträdelsen, då antalet besökare i lokalen var nio fler än tillåtet.

MÖD 2018:20