Mål: M 6228-17

Avgörande

Ett bolag har ansökt om ändringstillstånd för att höja ett antal vindkraftverk. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken har ansetts tillämplig. Då tillstyrkan från kommunen saknats har ansökan avslagits.