Mål: M 8913-17

Avgörande

En fastighetsägare som upplåtit lokaler till bilverkstäder har ansetts som verksamhetsutövare med avseende på farligt avfall som förvarats på fastigheten och har därför påförts tillsynsavgift.