Mål: M 8912-17

Avgörande

En fastighetsägare har hyrt ut lokaler till flera bilverkstäder och därutöver tillåtit att verkstäderna gemensamt utnyttjat ytor på fastigheten som inte omfattats av något hyresavtal för uppställning av bl.a. fordon. MÖD har bedömt att fastighetsägaren är att betrakta som verksamhetsutövare med avseende på miljöfarligt avfall som funnits på den av verkstäderna gemensamt utnyttjade marken och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljönämndens föreläggande mot fastighetsägaren om förbud mot mellanlagring av avfall m.m.