Mål: P 2741-17

Avgörande

Betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. MÖD har avslagit överklagande av tidsbegränsat bygglov för skolmoduler. Enligt klaganden har bussar och parkerade bilar vid skolan hindrat framkomligheten till dennes näringsfastighet. MÖD har inte ansett att den försämring av trafik- och parkeringssituationen som ett ökat elevantal skulle medföra kan utgöra en betydande olägenhet.