Mål: M 1156-18

Avgörande

En ombyggnad av en brygga har i visst fall ansetts inte kräva strandskyddsdispens.