Mål: P 9981-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens föreläggande om återställande av en stödmur utan att ge berörd granne tillfälle att yttra sig. MÖD har ansett att detta var fel men ändå avslagit grannens ansökan om återställande av försutten tid och klagan över domvilla då kommunen utfärdat nytt föreläggande om samma sak.