Mål: M 8110-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till vattenverksamhet vid äventyr av förbud.