Mål: M 10441-17

MÖD 2018:9

Vägledande avgörande

En miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att hyra ut bostäder p.g.a. fuktskador. Kommunens ansökan om utdömande av vite har avslagits eftersom fastighetsägaren har gjort vad han har kunnat för att efterkomma förbudet genom att ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten när hyresgästen inte avflyttade frivilligt.

MÖD 2018:9