Mål: F 5114-17

MÖD 2018:12

Vägledande avgörande

MÖD har i ett mål om fastighetsreglering, ändring av servitut, funnit att en överenskommelse enligt 7 kap. 8 § FBL inte träffats mellan parterna och att det därför varit fel av Lantmäteriet att lägga en överenskommelse till grund för sitt beslut. Målet har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

MÖD 2018:12