Mål: M 5955-17

Avgörande

Strandskyddsdispens i LIS-område. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att kulturmiljön inte skyddas av strandskyddsreglerna, att platsen ligger inom ett LIS-område och att förutsättningar att ge dispens föreligger. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.