Mål: M 4507-17

Avgörande

Kommunen förelade fastighetsägare att från en brygga riva och forsla bort visst material som enligt kommunen hade satts upp för att utöka bryggan. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att fastighetsägarna styrkt att bryggan sedan tidigare var större än vad kommunen gjort gällande och att den alltså endast utökats med en mindre del. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat föreläggandet så att endast en mindre del av bryggan ska tas bort.