Mål: F 6971-17

Avgörande

Vid val av styrelse i samfällighetsförening har andelstalsmetoden inte ansetts vara tillämplig vid omröstning. Eftersom besluten om val av styrelse tagits med acklamation har det emellertid inte funnits skäl att upphäva besluten.