Mål: M 2433-17

Avgörande

Mål om uppskjuten fråga avseende villkor för utsläpp av lakvatten från avfallsanläggningen i Mörrum och om Natura 2000-tillstånd för utsläpp av lakvatten i Mörrumsån. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att Natura 2000-tillstånd för utsläpp av lakvatten, med de villkor som föreskrivits av mark- och miljödomstolen avseende begränsningsvärden för föroreningar och utspädning, kan ges.