Mål: P 6298-17

Avgörande

MÖD har funnit att ett uppförande av ett flerfamiljshus i ett bostadsområde med huvudsakligen enbostadshus skulle innebära betydande olägenheter som en följd av den insyn som skulle uppkomma för boende på en angränsande fastighet. MÖD har därför upphävt beslutet om bygglov och avslagit ansökan.