Mål: M 9195-17

Avgörande

MÖD har funnit att den som vid spridning av växtskyddsmedel inte har lämnat någon uppgift om anpassade skyddsavstånd har brutit mot Jordburksverkets föreskrift och därför ska betala en miljösanktionsavgift.