Mål: M 6328-16

Avgörande

I mål om tillstånd till vindkraftpark har bl.a. ett villkor för att minska störningarna för rennäringen ändrats och förtydligats efter verksamhetsutövarens överklagande.