Mål: M 10505-17

Avgörande

Miljösanktionsavgift. En fastighetsägare har ändrat sin avloppsanläggning både vad gäller reningsmetod och utsläppspunkt. Eftersom ändringarna avser de viktigaste funktionerna vid inrättandet av en avloppsanläggning har MÖD bedömt att åtgärden är att jämställa med inrättande av en ny anläggning. Då åtgärderna har utförts utan tillstånd finns förutsättningar att ta ut miljösanktionsav