Mål: P 8144-17

Avgörande

Fråga om placeringen av en byggnad avvek från stadsplanens bestämmelser om avstånd till tomtgräns.