Mål: M 3329-17

Avgörande

Strandskyddsdispens har inte beviljats för en brygga på Ven.