Mål: F 6397-17

MÖD 2018:2

Vägledande avgörande

Ett beslut av Lantmäterimyndigheten om att ett anläggningsbeslut enligt 33 § anläggningslagen ska upphöra att gälla eller inte får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister och inte till mark-och miljödomstol.

MÖD 2018:2