Mål: P 2879-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte framkommit tillräckliga skäl för ett tillsynsingripande och därför fastställt nämndens beslut att lämna en anmälan om olovliga byggnadsåtgärder utan åtgärd.