Mål: P 8216-17

Avgörande

En planbestämmelse om att byggnad endast får uppföras fristående har ansetts utgöra hinder mot att byggnad uppförs över tomtgräns.