Mål: P 11267-17

Avgörande

Överklagande av part som felaktigt avvisats av mark- och miljödomstolen har prövats i sak av Mark- och miljööverdomstolen eftersom frågorna i målet prövats på talan av andra parter i målet.