Mål: F 7054-17

Avgörande

MÖD har ansett att MMD brustit i sin materiella processledning när den i ett mål om klander av föreningsstämmobeslut inte klarlagt innehållet i kärandenas yrkande om ersättning för rättegångskostnader. Yrkandet har preciserats i överklagandet och MÖD har förpliktat motparten att ersätta rättegångskostnaderna vid MMD.