Mål: M 11134-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en miljösanktionsavgift efter medgivande av den kommunala nämnden som utfärdat densamma.