Mål: P 4364-19

Avgörande

Bygglov. MÖD har konstaterat att indragna entréer och balkonger ska räknas vilket fått till följd att en byggnads byggnadsarea avviker från detaljplanen. Avvikelsen har inte ansetts vara liten. Ansökan om bygglov har därför avslagits. För en annan samtidigt prövad fastighet har MÖD fastställt underinstansernas avgöranden att ge bygglov.