Mål: M 10029-18

Avgörande

Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet avseende produktion av sulfatmassa m.m. MÖD har funnit skäl att förordna om prövotid för utsläpp av processavloppsvatten och att föreskriva om ett provisoriskt villkor om rening av elfilterstoft avseende kadmium. MÖD har vidare ansett att det funnits skäl att föreskriva om villkor som reglerar bullerisolerande åtgärder utmed en järnvägssträcka som enbart används för sökandebolagets transporter. Även fråga om utformning av begränsningsvärden.