Mål: P 3411-19

Avgörande

Fråga om bygglov för altan med pool i tättbebyggt villaområde med långsmala tomter. MÖD ansåg att altanen skulle medföra en ökad insyn på grannens relativt insynsskyddade uteplats och genom stora fönster in i grannhuset. Dessutom skulle insynen över granntomten generellt öka. MÖD bedömde att insynen var att anse som en betydande olägenhet.