Mål: M 370-19

Avgörande

MÖD har till skillnad från underinstanserna avslagit en ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna avseende en allé.