Mål: F 4555-19

Avgörande

Ersättning med anledning av anslutning av nybildade fastigheter till befintliga gemensamhetsanläggningar. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, inte funnit skäl att ändra den ersättning som bestämts av Lantmäteriet.