Mål: P 484-19

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av ett komplementhus/förråd. Enligt detaljplanen får enstaka boningsrum inredas i förrådet. MÖD ansåg att förrådet i huvudsak användes som bostad och därmed för annat ändamål än planen föreskriver. Avvikelsen bedömdes inte som liten eller förenlig med planens syfte. Bygglov för utbyggnad kunde därför inte beviljas.