Mål: P 11651-18

Avgörande

Detaljplanen tillåter endast bostadshus som inrymmer en bostadslägenhet. Trots att den lovsökta byggnaden med små ändringar skulle kunna inrymma två separata och likvärdiga lägenheter har MÖD bedömt att byggnaden ska betraktas som ett enbostadshus. Underinstansernas beslut att ge bygglov har därför fastställts.