Mål: M 1968-19

Avgörande

Utdömande av vite. Ett föreläggande har bedömts vara tillräckligt tydligt utformat. I MÖD har bevisning om att föreläggandet överträtts getts in. Ansökan om utdömande av vite har därför bifallits.