Mål: P 9292-18

Avgörande

I mål om förhandsbesked har MÖD bedömt att det fanns en osäkerhet kring möjligheten att anordna infartsväg som uppfyller krav på tillgänglighet. Eftersom frågan om infartsväg inte varit tillräckligt utredd har målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.