Mål: M 5175-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att den lagringskapacitet för gödsel som bolaget redovisat är tillräcklig för att tillstånd till utökad djurhållning ska beviljas. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt miljöprövningsdelegationens beslut. Även fråga om prövning av vissa villkor i beslutet.