Mål: M 11916-17

Avgörande

Tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet. I MÖD har utredning getts in som visar att det finns två boplatser för havsörn i närheten av den planerade täkten och att det finns ett havsörnspar på plats i boområdet. MÖD har funnit att lokaliseringen av den sökta verksamheten inte är lämplig med hänsyn till reglerna om artskydd.