Mål: P 9331-19

Avgörande

Inhibition. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att inom viss tid tillgänglighetsanpassa uteplatser och huvudentréer på ett flertal byggnader samt förordnat att föreläggandet ska gälla omedelbart. MÖD har förordnat att nämndens beslut om omedelbar verkställighet tills vidare inte ska gälla.