Mål: P 8439-18

Avgörande

Startbesked för komplementbostadshus (attefallshus). En takterrass ansågs innebära sådan insyn på grannes uteplats att den bedömdes som betydande olägenhet (2 kap. 9 § PBL).