Mål: M 747-19

Avgörande

MÖD har upphävt ett förbud att bedriva vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel eftersom verksamheten har anmälts till den nationella planen för moderna miljövillkor. Bestämmelsen i 41 § 1 förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, som föreskriver att verksamheten måste omfattas av 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken för att få fortsätta trots avsaknad av tillstånd, har inte tillämpats eftersom en sådan inskränkning av den rätt till fortsatt verksamhet som följer av 11 kap. 27 § miljöbalken inte kan göras genom en förordning.