Mål: M 8647-18

Avgörande

I ett mål avseende tomtplatsavgränsning i samband med strandskyddsdispens har Mark- och miljööverdomstolen funnit att prövad tomtplats inte ska omfatta området närmast vattnet.