Mål: M 7471-19

Avgörande

Sedan en nämnd förelagt ett bolag att transportera bort visst avfall ansåg MÖD att bolaget inte kunde anses bedriva den aktuella verksamheten och därmed inte heller kunde åläggas att transportera bort avfallet. MÖD upphävde därför föreläggandet.