Mål: M 7212-19

Avgörande

En verksamhet som inte bedrivit produktion av vattenkraftsel sedan 2005 har ansetts inte omfattas av 11 kap. 6 § första stycket 1 miljöbalken. Anmälan till den nationella planen för moderna miljövillkor har därför avslagits.