Mål: P 3830-19

Avgörande

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad. Avgörande vid fastställande av byggsanktionsavgiftens storlek enligt 9 kap. 7 § plan- och byggförordningen är till vilken typ av byggnad som en tillbyggnad hör.